PROFIL SPOLEČNOSTI  

CBS TRADE s.r.o. je společnost zaměřená na dodávku kvalitních strojů, zařízení a nářadí pro výstavbu a údržbu energetických celků, jako jsou přenosové soustavy venkovních vedení VN – VVN, trakční vedení, elektrárny, trafostanice a rozvodny.

Rozvoj ekonomiky v Evropě a rostoucí poptávka po dodávkách energií je základem prosperujících firem v energetice. CBS TRADE s.r.o. se snaží být součástí živé energetické infrastruktury a solidním partnerem společností zabývajících se výrobou a distribucí elektrické energie.

Máme celosvětovou síť dodavatelů pro pokrytí takřka všech potřeb zákazníků a odborníky s dlouholetou praxí. Se sídlem v Praze rozvíjíme úspěšně svou činnost od roku 2011.

Společnost CBS TRADE s.r.o. je též výhradním zástupcem firmy T.E.M.A. s.r.l., která se desítky let řadí k nejvýznamnějším výrobcům zařízení specializovaného pro montážní práce v energetice.